A W3C Magyar Iroda tevékenysége és hatása a magyar e-tartalomra

Dr. Kovács László
Megyaszai Éva
MTA SZTAKI, W3C Magyar Iroda


Tartalomjegyzék

Bevezetés 3

Anyaintézmények és irodák_ 3

A Magyar Iroda céljai 4

A W3C technológiák ismertetése, népszerűsítése_ 4

A magyar szervezetek bevonása_ 5

Befejezés 8


Bevezetés

Régi, nyugalmas és kiegyensúlyozott korok mérnökei és feltalálói megtehették, hogy forradalmi újításaik nyilvánosságra hozatala után hátradőljenek karosszékükben, és a továbbiakban széles körben alkalmazott találmányok jogdíjaiból éljenek. A fényes jövő előtt álló szerkezet innen egyedül is elboldogul, gondolták, haladjon hát a maga útján.

Tim Berners-Lee, a Web szülőatyja nem lehetett ilyen biztos a dolgában: az organizmus számos nehezen kiszámítható bizonytalansági tényezőt rejtett magában. Ezeknek két legfőbb forrása a fejlődés fölgyorsulása, illetve a webes társadalom strukturálatlan, nehezen összefogható szövedéke volt. Ilyen körülmények közt fönnállt annak a veszélye, hogy a fejlesztések átláthatatlanul és követhetetlenül szerteágazó projektekben, egymást figyelmen kívül hagyó fórumokon valósulnak meg, ami végső soron a Web gépezetének akadozásához, majd összeomlásához vezetett volna.

Tim Berners-Lee, ezért döntött úgy, hogy teremtményét nem hagyja magára, és az innovatív kutatások összehangolásával gondoskodik hosszú távon is kiszámítható működéséről, és állandó tökéletesítéséről. 1994-ben megalapította a World Wide Web Consortiumot, melynek küldetése: hozzásegíteni társadalmunkat ahhoz, hogy kihasználhassuk a Web által nyújtott összes lehetőséget az információs fórumok, a kereskedelem, a kommunikáció és a kollektív tudás terén egyaránt, valamint hogy ezek a lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek.

Anyaintézmények és irodák

A World Wide Web Consortium az egyesült államokbeli MIT Számítógéptudományi Laboratóriuma (MIT LCS), a franciaországi ERCIM és a japán Keio Egyetem által közösen fenntartott nemzetközi ipari konzorcium. Az MIT LCS volt az első anyaintézete, de már az alapítást követő 2. évben (1995-ben) szükségessé vált egy európai, majd a 3. évben (1996-ban) egy ázsiai központ létrehozása, melynek anyaintézetei az ERCIM és a Keio.

A Konzorcium fontos feladatának tekinti, hogy minél több ország szakmai közönségét bevonja fejlesztésibe, minél többekkel megismertesse tevékenységét. Ezért egyre több országban nyit W3C irodát, hogy minél közelebbi kapcsolatot építhessen ki a különböző intézményekkel, vállalatokkal, s hogy megkönnyítse a különböző nyelveken beszélők pontos információhoz jutását.

Így Európában ma már 8 W3C iroda van: a Benelux államok irodája, az Egyesült Királyság és Írország irodája, a Németország és Ausztria irodája, továbbá Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Svédországban; Ázsiában 3: Hong-Kongban, Izraelben és Koreában; továbbá Ausztráliában és Marokkóban is van W3C iroda.

Európában az uniós tagállamokon kívül először itt, Magyarországon nyitott irodát a Konzorcium.

A Magyar Iroda céljai

A W3C technológiák ismertetése, népszerűsítése

A W3C Magyar Iroda egyik fontos feladata és célja az, hogy a magyarországi intézményekkel (egyetemekkel, főiskolákkal, kormányzati szervekkel, civil szervezetekkel) és cégekkel megismertesse a Konzorcium fejlesztéseit (specifikációit, irányelveit, szoftvereit), s folyamatos tájékoztatást adjon róluk.

Ennek kiindulási fóruma a W3C Magyar Iroda honlapja, melyen megtalálhatók és megtalálhatóak lesznek a W3C híreinek fordításai, melyekben a W3C különböző kutatási területein dolgozó munkacsoportok beszámolnak arról, hogy az ajánlás-kidolgozásnak melyik fázisában vannak, s ott milyen eredményeket értek el. Ezenkívül ezekből a hírekből értesülhetünk a W3C által szervezett rendezvényekről, eseményekről.

A Magyar Iroda hírlevelére feliratkozók havonta értesítést kapnak arról, mik is voltak az utolsó négy hét legfontosabb W3C hírei, s mik történtek ez alatt idehaza.

A W3C Magyar Iroda honlapján ezenkívül elérhetők lesznek a W3C-dokumentumok lektorált fordításai is. Ehhez a fordítómunkához szeretnénk az egyetemek és a szakma segítségét és támogatását kérni (emegyasz@w3.org).

Célunk és feladatunk továbbá olyan rendezvények szervezése, melyeken a magyar érdeklődésnek megfelelő témákban színvonalas és hasznos előadásokat lehet hallani. Azt szeretnénk, hogy a W3C Magyar Iroda egy szilárd és serkentő szakmai fóruma legyen a magyar webtársadalomnak. Biztosítani szeretnénk mindazon információ elérését, melynek segítségével a jövőben képesek leszünk növelni szerepünket a Web világában, hiszen hazánk mindig is élen járt az informatikai kutatások terén. Ennek egyik elismerő jele az, hogy idén Budapesten kerül megrendezésre a World Wide Web 2003 konferencia, a SZTAKI és az International World Wide Web Conference Committee (IW3C2) szervezésében és természetesen, mint mindig, a W3C támogatásával.

A magyar szervezetek bevonása

A W3C Magyar Iroda fontos célja az is, hogy a magyar intézmények, cégek ne csak követői legyenek a World Wide Web Consortiumnak, hanem tevékeny fejlesztői is. Ez a W3C tagsági rendszerébe való bekapcsolódással lehetséges.

A W3C-nek ma már körülbelül 450 tagja van. Magyarországon és Kelet-Európában eddig az MTA SZTAKI és az AXELERO Rt. tagja a W3C-nek. Amellett, hogy a W3C tagság nagyon sok előnnyel jár a tagszervezeteknek, hazánknak is szüksége van arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a W3C tevékenységébe.

A World Wide Web Consortiumhoz való csatlakozás előnyei:

ˇ        Tájékoztatás: A W3C tagok jutnak hozzá a webtechnológiákkal kapcsolatos stratégiai döntéseiket érintő legértékesebb információkhoz.

ˇ        Arculat: A W3C tagok a Web és a webszolgáltatások fejlesztésének kulcsfigurái.

ˇ        Bekapcsolódás: A W3C tagok részt vesznek azokban a tevékenységekben, melyek a Web jövőjét alakítják.

ˇ        Befolyás: A W3C tagok közvetlenül hozzájárulnak a Web fejlesztéséhez.

ˇ        Nyereség: A W3C tagok kivételes helyzetben vannak, mert termékeiket és szolgáltatásaikat a Web fejlődésének várható irányának megfelelően fejleszthetik.

Tájékoztatás

A szervezetek akkor nyújtják a legjobb teljesítményt, ha könnyen és megbízható forrásból hozzáférhetnek jövőjüket meghatározó, élenjáró információkhoz. A mai üzleti világban egyre nélkülözhetetlenebbé válik a szervezetek, cégek számára, hogy kihasználják a Web nyújtotta lehetőségeket. Az országhatároknak egyre kisebb jelentősége van az üzleti partnerekkel való kommunikációban, s ez jórészt a Webnek köszönhető.

A tagok többféle úton is hozzájuthatnak kedvezményes információkhoz:

ˇ        A W3C tagok weboldalán keresztül: csak tagok által elérhető információk egész tárháza nyílik meg előttük.

ˇ        A W3C hírszolgáltatása által: hetente rövid értesítést kapnak a legsürgősebb információkról, a havi hírlevélből pedig naprakész tájékoztatást nyerhetnek.

ˇ        A W3C rendezvényeken: a munkacsoportok által szervezett találkozók és a csak W3C tagok által látogatható műhelyek, szimpóziumok föltérképezik a Web jövőjét.

ˇ        A W3C Tanácsadó Testületének ülésein: a W3C Állandó stábja egy évben kétszer beszámol arról, hogy mi is történt az elmúlt 6 hónapban.

Arculat

A Web fejlődésére hatást gyakorló, kulcsfontosságú szervezetek legnagyobb része W3C-tag, s ezt be is építik marketingstratégiájukba. Az új ajánlások bejelentésekor a webtársadalom tudatában összekapcsolódnak a W3C tagok a régóta várt szabványokkal, s a tagok termékeik terjesztésekor elmondhatják, hogy azok a W3C ajánlásainak megfelelnek.

"A webtársadalomhoz tartoznak mindazok, akik böngésznek vagy információkat helyeznek el a Weben, akiknek a Web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a Weben, ezenkívül az Internet szolgáltatók, valamint azok, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogyan fejlesszék tovább a Webet... A Konzorcium az a semleges közeg, melyben ezek a csoportok megegyezésre juthatnak a szabványokat illetően. Ezeknek az erőknek a találkozása révén gazdagodik a W3C." (Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója)

Bekapcsolódás

A W3C-tagok a következő tevékenységek által veszik ki részüket a Web fejlesztéséből:

ˇ        Képviselet a W3C Tanácsadó Testületében: Minden W3C tag delegál egy képviselőt a Tanácsadó Testületbe. Ő lesz a hivatalos kapcsolattartó a tagszervezetek és a W3C Állandó Stábja közt. A hivatalos nyilatkozatok, állásfoglalások, véleményezési fölhívások és a csapatnak szóló előterjesztések ezen a képviselőn át áramolnak.

ˇ        A W3C véleményezési felhívásai: A Tanácsadó Testület képviselői gondoskodnak arról, hogy az új kezdeményezések, ajánlások stb. emailen keresztül eljussanak a tagokhoz. Ha bármelyik tagnak kifogásai vannak, szakmai színvonaluknak megfelelően figyelembe veszik őket.

ˇ        A W3C munkacsoportjai: Minden W3C-munkacsoport a W3C egyik kutatási területén dolgozik, alapítólevelében megfogalmazza és rögzíti feladatát, működésének körét, valamint várható eredményeit és a W3C Állandó Stábjától igényelt forrásokat. A munkacsoportok egy bizonyos szakmai kérdéskört tanulmányoznak, és kidolgozzák a W3C-ajánlásokat.

ˇ        A W3C érdeklődési és koordináló csoportjai: Az érdeklődési csoportok lehetőséget teremtenek arra, hogy a W3C-tagok megvitathassák, véleményezhessék a fejlesztés alatt álló specifikációkat, és hogy megvizsgálják és kiértékeljék a webtechnológiákat. A koordináló csoportok gondoskodnak arról, hogy a különböző munkacsoportok munkái egymással együttműködők legyenek.

Befolyás

A W3C-nek több mint 450 tagja van szerte a világon, melyeknek közös szava meghatározza a Web jövőjét. A W3C, mint a webtechnológiákban való jártasság forrása, hatékony összeköttetésekkel rendelkezik, és kapcsolatban áll más technikai szabványügyi szervezetekkel, biztosítva ezáltal, hogy az egyes fejlesztések kiegészítsék egymást és hozzájáruljanak a Web egyetemességéhez és kiterjeszthetőségéhez. A W3C tagok a következő módon érvényesíthetik befolyásukat:

ˇ        Előterjesztések: a W3C arra biztatja tagjait, hogy gondolataikkal, igényeikkel és specifikációikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a W3C betölthesse küldetését.

ˇ        Döntések: Ha a W3C-tagok egyetértenek egy újonnan javasolt kutatási tevékenység megindításában, akkor a W3C igazgatója útjára bocsátja a programot.

Nyereség

Minden W3C-tag eldöntheti a várható eredmények fényében, hogy mennyit szeretne befektetni. A W3C-tagság egy szervezet számára a következőket jelenti:

ˇ        Bizonyos lehet abban, hogy mindig megkapja a legfrissebb információkat arról, hogy éppen merre tart a Web. Ismerve a jövőt, józan stratégiákat dolgozhat ki, és elkerülheti a súlyos veszteségeket.

ˇ        Bizonyos lehet abban, hogy szervezete elismertségnek örvend a világban. Ez leginkább a szolgáltatói szféra számára fontos.

ˇ        Bizonyos lehet abban, hogy a Web számára előnyös irányban fejlődik, akár kereskedelmi tevékenységben, akár belső hálózat használatában tudja ezt kamatoztatni.

ˇ        Bizonyos lehet abban, hogy szervezete részt vesz a jövő alakításában, s így megelőzheti versenytársait.

Végkövetkeztetés

ˇ        A W3C-tagok birtokában vannak azoknak az elérhető legértékesebb információknak, melyek alapján megtervezhetik mindazokat a stratégiákat és tevékenységeket, melyekre a Web létezésének és fejlődésének bármilyen kihatása van.

ˇ        A W3C-tagság a piaci szereplők szemében garanciát jelent arra, hogy a cég kulcsfontosságú, illetve a webtechnológiák szakértője.

ˇ        A W3C-tagok együttműködnek abban, hogy megoldást nyújtsanak a piac igényeinek kielégítésére, és hogy megismertessék ezeket a felhasználókkal.

ˇ        A W3C-tagok azáltal fejthetik ki befolyásukat, hogy beleszólnak a javaslatok elfogadásába, megvitatják a változásokat, döntéseket hoznak és részt vesznek azok megvalósításában. Ezek határozzák meg a Web jövőjét.

További információk elérhetők a http://www.w3.org/Consortium/Prospectus/Joining oldalon.

Befejezés

Kérem, hogy ha kérdésük, észrevételük van az elhangzottakkal, vagy az el nem hangzottakkal kapcsolatban, osszák meg most velünk!

Elérhetőségünk:

Megyaszai Éva
MTA SZTAKI W3C Magyar Iroda
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.

Tel: +36 1 279-6204
Fax: +36 1 209-5288
Email: emegyasz@w3.org
Web: www.w3c.hu